Zitija svetih online dating dating seiten fur sex Fürth

Slovenska ljudska stranka je avgusta 2010 drago prodala svoj vstop v koalicijo z Zvezo za Dolenjsko in svojo podporo županski kandidaturi Alojzija Muhiča.

In ne le to, v pogodbi naj bi celo reševala konkretne kadrovske položaje konkretnih ljudi iz Slovenske ljudske stranke.Komunala Novo mesto) ali gospodarskih družbah (npr. Po naših informacijah naj bi se Alojzij Muhič v dogovoru izrecno zavezal, da bo kot župan Mestne občine Novo mesto vse predlagane kadrovske rešitve realiziral oz.da bo za to zagotovil večinsko podporo v občinskem svetu ter v odločujočih telesih v javnih zavodih, podjetjih in gospodarskih družbah.Vsaj tako sledi iz informacij, ki smo jih prejeli s strani našega skritega vira. V vsakem primeru pa jih je skorajda do črke potrdilo dogajanje, ki je sledilo zmagi Alojzija Muhiča in se odvija še danes.Vsi akterji tega dogovora so z nenavadnimi argumenti bodisi zavrnili odgovore na naša vprašanja ali pa se več dni niso odzivali na naše telefonske klice in elektronska sporočila.

Leave a Reply